#مازندران

اصلن قرار نبود هیچهایک کنیم. هیچهایک چی هست اصن؟ یعنی می‌دونستم چی هست. قبلاً از طریق کوچ‌سرفینگ و مسافرهای خارجی که میومدن خونه‌م اسمش رو شنیده بودم. ولی هیچهایک تو ایران؟ بیخیال بابا! گفتیم با اتوبوس می‌ریم اول جاده الیمستان و بعدش یه ماشینی چیزی رد میشه دیگه، کرایه‌ش…

6 تیر

/

7 کامنت

6 تیر

/

7 کامنت