#افسردگی

افسردگی بعد از سفر از جنس یک شوک بود برام. از جنس یک تَرَک‌خوردگی. بعد از یک ماه و هفت روز، یهو سبک‌زندگی جاده‌ای، آفتابی و جام‌جهانی رو رها کردم و برگشتم ایران و نمی‌دونستم چیکار کنم و برنامه چیه. قضیه به دلار و سکته‌ی اقتصادی ایران ربطی نداشت….

21 مرداد

/

14 کامنت

21 مرداد

/

14 کامنت