بختیاری بود و به شهر مهاجرت کرده بود

- درآدم‌های جاده
دیدگاه‌ها برای بختیاری بود و به شهر مهاجرت کرده بود بسته هستند

گفت «بهار که میشه واسه عید همه‌ی خاندان برمی‌گردیم به طبیعت. هر کی از شهر خودش. برمیگردیم به همین منطقه (چهارمحال‌وبختیاری) و چادرهای سنتی‌مون رو علم می‌کنیم، لباس‌های سنتی بختیاری می‌پوشیم و کل سیزده روز رو مثل قدیما، عشایری زندگی می‌کنیم. خوشحال‌ترین‌مون هستیم توی این روزها.»

تعطیلاتش تموم شده بود و داشت برمی‌گشت اصفهان. ما رو ازشهرکرد سوار کرد. وسط‌های راه خوابم برد، با حالتی که سرم رو تکیه داده بودم به صندلی و دهنم تا جایی که می‌تونست باز مونده بود. بیدار که شدم به ورودی اصفهان رسیده بودیم.‌